Partners

Huis aan de Haven is het eerste project van MWPO in Leeuwarden in samenwerking met de volgende partners: